ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрямки та результати наукової діяльності:

36-2

  • розробка, апробація і впровадження науково обґрунтованих систем ведення галузей сільського господарства в регіоні;
  • проведення багаторічних досліджень у стаціонарних дослідах з питань збереження родючості, обробітку ґрунту та впровадження сівозмін;
  • створення сортів сільськогосподарських культур (кормові боби Хоростківські, озима пшениця Збруч, яра пшениця Тайна, конюшина лучна Тернопільська 3, Тернопільська 4, Павлина, яра вика Подільська 2, Багатоплідна, Ларія, Цвітана, Подільська рання, тютюн Тернопільський 7, Тернопільський 14, Крупнолистий 4, Берлей 38, С-9, Вірджинія 15, Галицький оригінальний, Тернопільський перспективний, Берлей 46), одержано 21 авторське свідоцтво та 2 патенти на сорти;
  • у державному сортовипробуванні перебувають перспективні сорти пшениці м’якої ярої та конюшини лучної;
  • обґрунтування розміщення, методів і прийомів вирощування сільськогосподарських культур;
  • розробка ефективних моделей організаційно-економічних відносин в АПВ;
  • виконання державних та регіональних програм з наукового забезпечення агропромислового виробництва області;
  • виробництво елітного насіння картоплі, зернових, кормових та інших сільськогосподарських культур і його реалізація;
  • доведення розробок до рівня інновацій, їх трансфер і науковий супровід.