НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

 • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності установи;
 • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає перспективні і поточні плани наукових досліджень та розвитку мережі і вносить пропозиції для затвердження керівництвом Інституту та Академії;
 • розглядає питання співробітництва Станції з іншими науковими установами, розвитку міжнародного наукового співробітництва;
 • обговорює найважливіші наукові проблеми, питання вдосконалення структури управління Станцією;
 • розглядає звіти відповідальних виконавців НДР та співробітників Станції про свою роботу;
 • щорічно формує пропозиції щодо кандидатур до кадрового резерву на посади керівників науково-дослідних установ;
 • затверджує результати атестації наукових працівників;
 • обирає за конкурсом на вакантні посади завідувачів відділів, лабораторій, секторів, головних, провідних, старших наукових, наукових і молодших наукових співробітників, а також, за поданням директора Станції, – керівників і заступників керівників з наукової роботи науково-дослідних установ, підпорядкованих Станції;
 • висуває наукові колективи, окремих науковців, що досягли визначних успіхів у науці, для нагородження та подання на присудження державних та інших премій;
 • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
 • вирішує інші питання діяльності Станції, визначені Статутом та Положенням про НТР установи.