СПІВРОБІТНИЦТВО З ВУЗАМИ

На умовах творчої співпраці протягом 2019 року діяли наступні договори з вищими навчальними закладами:

У січні 2009 року було укладено договір № 1 з факультетом аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ, згідно з яким функціонують в даний час спільна кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу. Із ними співпрацюють по 2 науковці (2 кандидати економічних наук).

У 2012 році також розпочата співпраця із Тернопільським інститутом соціальних та інформаційних технологій, відповідно до договору від 30 січня 2012 р. створено філію кафедри економіки та підприємництва, у її роботі беруть участь 2 науковці, кандидати економічних наук (таблиця 16).

Договір про творчу співпрацю з Тернопільським національним економічним університетом діє з квітня 2013 року.

У 2013 році також було укладено договір про творчу, навчальну і виробничу співпрацю з Тернопільським національним технічним університетом імені І.Пулюя.

З метою розширення та зміцнення міжнародних двохсторонніх контактів у сфері освіти та науки з метою розвитку навчальних, наукових і виробничих зв’язків, встановлення стратегічного співробітництва і розвиток довготривалих всебічних зв’язків у 2013 році укладено договір про співробітництво з установою освіти «Білоруський державний економічний університет» (від 29 березня 2013 р.).

Планується розширення і поглиблення зв’язків з вищеназваними навчальними закладами за наступними напрямами співробітництва:

– Організація та проведення спільних наукових заходів.

– Здійснення спільних наукових досліджень, в тому числі участь у підготовці колективних монографій.

– Викладання студентам економічних та сільськогосподарських дисциплін.

– Проходження практики і стажування.

– Екологічне випробування сортів зер­нових, зернобобових, кормових та круп’я­них культур в навчальних закладах.

– Практичні заняття на виробничій базі дослідної станції із студентами з селекції та насінництва, а на базі Хо­рост­ківського державного дендрологічного парку – заняття з інтродукції та акліматизації деревних та чагарникових порід.

Результативність та ефективність роботи спільних кафедр з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації Тернопільської державної сільськогосподар­ської дослідної станції ІКСГП НААН. Професорсько-викладацький склад ТНЕУ, ПДАТУ і ТІСІТ не лише приймає участь у наукових розробках Станції (зокрема, за напрямами аграрної економіки та економіки природокористування), але й бере участь у підготовці наукових конференцій, активно задіяні у випусках науково-виробничого журналу «Інноваційна економіка», студенти університету залучаються до наукових досліджень Станції (зокрема, для масових опитувань шляхом анкетування) тощо.

З іншого боку, науковці Станції виступають перед студентами і викладачами із лекціями і консультаціями, проводять практичні заняття, діляться з ними науковою інформацією в навчальних цілях, беруть участь у написанні посібників, студенти оглядають полігони Станції, проходять практику, пишуть на базі Станції і під керівництвом окремих науковців дипломні та магістерські роботи.