Перспективи співпраці

Перспективи і напрями співробітництва наукової установи з вищими навчальними закладами

 

Дослідна станція і надалі планує співробітництво з Тернопільським національним економічним університетом, Подільським державним аграрно-технічним університетом, Борщівським аграрно-технічним коледжем та іншими навчальними закладами аграрного профілю, за напрямом допомоги у підготовці кадрів для сільськогосподарської галузі, забезпечення студентів практичною базою та підготовки і виконання їх дипломних, магістерських, дисертаційних робіт, участі науковців у роботі спецрад та державних екзаменаційних комісій.

З метою розширення та зміцнення двохсторонніх контактів у сфері освіти та науки з метою розвитку навчальних, наукових і виробничих зв’язків, встановлення стратегічного співробітництва і розвиток довготривалих всебічних зв’язків у 2013 році укладено договори про співробітництво з установою освіти «Білоруський державний економічний університет» (від 29 березня 2013 р.), Тернопільським національним економічним університетом (від 30 квітня 2013 р.) та Тернопільським національним технічним університетом ім.І.Пулюя (кафедра харчової біотехнології і хімії факультету машинобудування та харчових технологій, договір від 13 березня 2013 р.).

Планується розширення і поглиблення зв’язків з вищеназваними навчальними закладами за наступними напрямами співробітництва:

– Проведення спільної діяльності у сфері економіки АПК (зокрема участь у створенні та діяльності Інноваційно-наукового центру за напрямами економіка, маркетинг та трансфер інновацій в аграрному секторі економіки).

– Викладання студентам економічних та сільськогосподарських дисциплін.

– Проходження практики і стажування.

– Екологічне випробування сортів зер­нових, зернобобових, кормових та круп’я­них культур в навчальних закладах.

– Практичні заняття на виробничій базі дослідної станції із студентами по селекції та насінництву, а на базі Хо­рост­ківського державного дендрологічного парку – заняття з інтродукції та акліматизації деревних та чагарникових порід.

– Проведення наукових досліджень з питань агроекологічного обґрунтування та розробки технологічних прийомів підвищення продуктивності сіяних багаторічних агрофітоценозів в умовах Лісостепу західного.