Участь науковців у навчальному процесі

Участь наукових працівників установи у навчальному процесі вищих навчальних закладів

1. Олійник О.Р., к.е.н., читала у 2011-2012 рр. лекції та проводила практичні заняття для студентів, що навчаються на V курсі за спеціальністю «Облік і аудит»  на кафедрі аграрного бізнесу і обліку ФАЕМ ТНЕУ із нормативних прикладних дисциплін: «Податковий облік і звітність», «Звітність підприємства», «Спецпрактикум з обліку і контролю на підприємствах АПВ». Розробила курс лекцій, а також завдання для аудиторних контрольних робіт та комплексного практичного індивідуального оцінювання з дисципліни «Податковий облік і звітність».

2. Сеник І.І., к.с-г.н., у 2010-2012 рр. читав лекції, проводив практичні заняття студентів агрономічного відділення Відокремленого підрозділу НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого»

3. Сава А.П., к.е.н., читав у 2010-2012 рр. лекції та проводив практичні заняття для студентів, що навчаються на ІV курсі за спеціальністю «Облік і аудит» на кафедрі аграрного бізнесу і обліку ФАЕМ ТНЕУ із нормативної прикладної дисципліни «Облік в галузях економіки»; читав у 2012/2013 н. р. лекції та проводив практичні заняття для студентів, що навчаються на ІІІ курсі за спеціальностями : «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Соціальна робота» на кафедрі економіки підприємства ТІСІТ із нормативної дисципліни «Статистика». Розробив курс лекцій, а також завдання для аудиторних контрольних робіт та комплексного практичного індивідуального оцінювання з дисципліни «Облік в галузях економіки».

4. Сидорук Б.О., к.е.н., читав у 2010-2012 рр. лекції та проводив практичні заняття для студентів, що навчаються на І курсі за спеціальностями: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Соціальна робота» на кафедрі економіки підприємства ТІСІТ із нормативної дисципліни «Основи економічної теорії», для студентів, що навчаються на V курсі за спеціальністю «Економіка підприємства» із нормативної дисципліни «Економіка природокористування». Розробив курс лекцій, а також завдання для аудиторних контрольних робіт та комплексного практичного індивідуального оцінювання з дисципліни «Основи економічної теорії».

5. Дутка Г.П., к.с-г.н., у 2010-2011 рр. читала лекції, проводила практичні заняття студентів агрономічного відділення Відокремленого підрозділу НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» з предмету «Кормовиробництво».

6. Саєнко М.Г., к.е.н., читав у 2010-2012 рр. лекції та проводив практичні заняття для студентів, що навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства» на кафедрі економіки, організації і планування АПК ФАЕМ ТНЕУ

7. Пархомець М.К., д.е.н., читав у 2010-2011 рр. лекції та проводив практичні заняття для студентів, що навчаються за спеціальністю «Облік і аудит» на кафедрі аграрного бізнесу і обліку ФАЕМ ТНЕУ

8. Стельмащук А.М., д.е.н., читав у 2010 р. лекції та проводив практичні заняття для студентів, що навчаються за спеціальністю «Облік і аудит» на кафедрі обліку і аудиту Хмельницького економічного університету

Олійник О.Р., к.е.н., була керівником магістерської роботи на тему «Особливості податкового обліку в агропромислових підприємствах»

Сидорук Б.О., к.е.н., здійснював керівництво написанням дипломних робіт студентами 5 курсу спеціальності: «Економіка підприємства» на теми: «Економіко-екологічний механізм забезпечення інвестиційної привабливості ДП «Зарубинський спиртовий завод», «Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів на прикладі ПСП агрофірми «Горинь», «Запровадження на підприємстві ПАТ «Підволочиська фабрика пластмасових виробів» пилоочисного обладнання».