Науково-практичні рекомендації

2019

Науково-практичні рекомендації щодо проведення збиральної кампанії кукурудзи в умовах 2019 року Переглянути

Науково-практичні рекомендації «Проведення комплексної оцінки первісток на 2-3 місяці лактації за ознаками продуктивності, живою масою та екстер’єрними промірами статей будови тіла» Переглянути

Науково-практичні рекомендації «Використання даних щодо впливу паратипових і генотипових факторів на тривале господарське використання корів з метою якісного удосконалення стад ВРХ» Переглянути

Концептуальні положення з розвитку сільських територій в умовах забезпечення збалансованості економічних та соціальних інтересів суспільства Переглянути

 

2018

Рекомендації по вирощуванню розсади тютюну Переглянути

Рекомендації щодо  захисту тютюну від хвороб і шкідників в польовий вегетаційний період 2018 року Переглянути

Науково-практичні рекомендації з вирощування тютюну в Придністровському регіоні Переглянути

Пропозиції з удосконалення економічної оцінки інституційних трансформацій та параметрів збалансованого розвитку сільських територій Переглянути

Пропозиції щодо еколого-економічної збалансованості використання природних ресурсів аграрної галузі Переглянути

Рекомендації щодо ефективності системи реалізації продуктивного потенціалу нових сортів пшениці м’якої озимої в Лісостепу України в умовах змін клімату Переглянути

Науково-практичні рекомендації з впровадження удосконалених агротехнічних прийомів вирощування кукурудзи в західному Лісостепу Переглянути

Рекомендації з особливостей елементів технології вирощування зернових колосових культур в умовах західного Лісостепу Переглянути

Науково-практичні рекомендації  «Елементи технології вирощування цукрових буряків та цукрового сорго для виробництва біоетанолу» Переглянути

Науково-практичні рекомендації з впровадження ефективних елементів технології виробництва добазового насіннєвого матеріалу картоплі Переглянути

Науково-практичні рекомендації екологічно безпечної технології вирощування і захисту тютюну від хвороб та шкідників з елементами використання найефективніших стимуляторів росту та інсектицидів Переглянути

Пропозиції з використання ринково-орієнтованих інструментів трансформування завершених наукових розробок в інноваційні продукти Переглянути

 

2017

Рекомендації з підготовки ґрунту під посів озимих культур Переглянути

Стан посівів озимих культур та рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах області у 2017 році Переглянути

 

2016

Рекомендації з особливостей прове­дення комплексу весняно-польових робіт в умовах області у 2016 році Переглянути

Рекомендації з підготовки ґрунту під посів озимих культур в умовах області у 2016 році Переглянути

 

2015

Програма удосконалення та раціонального використання генетичних ресурсів помісного масиву червоної польської породи до 2020 року Переглянути

Науково-практичні рекомендації з розмноження і вирощування посадкового матеріалу декоративно-квіткових рослин в умовах Західного Поділля Переглянути

Науково-практичні рекомендації із застосування оптимальних методів контролю забур’яненості на основі підвищення конкурентоздатності польових культур за допомогою агротехнічних заходів Переглянути

Рекомендації з особливостей проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах області у 2015 році Переглянути

Науково-практичні рекомендації з впровад­ження оптимізованих методів виробництва добазового насіннєвого матеріалу картоплі в оригінальному насінництві картоплі в південно-західній частині Лісостепу України Переглянути

Науково-практичні рекомендації з обґрунтування методичних підходів щодо ефективної реструктуризації аграрної галузі в умовах сталого розвитку сільських територій Переглянути

Науково-практичні ре­комендації з опти­мі­зо­ваних норм позакорене­вого внесення азоту і мікродобрив при вирощуванні цукрових буряків Переглянути

Науково-методичні рекомендації з питань підвищення посівних та врожайних якостей насіння нових перспективних сортів тютюну Переглянути

Науково-практичні рекомендації з прове­дення економіко-екологічної оцінки енер­гетичного потенціалу сільськогоспо­дарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії Переглянути

Рекомендації із застосування високопродук­тивних систем і прийомів основного обробітку ґрунту Переглянути

Науково-практичні рекомендації «Удосконалена технологія виробництва насіння зернових і зернобобових культур на основі застосування біопрепаратів та регуляторів росту рослин в умовах Західного Лісостепу України» Переглянути

Науково-практичні рекомендації щодо заходів підвищення ефективності вирощування зернових колосових культур в західному Лісостепу Переглянути

Перспективи використання помісного масиву червоної польської худоби у селекційному процесі Переглянути

Науково-практичні рекомендації щодо розроблених агрозахо­дів в умовах західного Лісостепу України Переглянути

Удосконалена екологічно безпечна ресурсоощадна технологія вирощування та захисту тютюну від хвороб і шкідників в розсадний та польовий періоди. Економічне обгрунтування удосконаленої ресурсоощадної технології виробництва тютюну. Переглянути