Вика яра

Подільська 2

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 04285

Сорт укісного типу, характерною ознакою якого є підвищений темп наро­стання вегетативної маси в період гілкування-цвітіння. Занесений в Реєстр сортів рослин України з 1998 року, рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу і Полісся України. Різновидність typica. Сорт забезпечує врожай зеленої маси суміші 400-450, сіна вики 80-90, насіння 15-18 ц/га. Вміст сирого протеїну в сухій речовині становить 20-21%.

На даний час Подільська 2 вирощується в господарствах різних форм власності Тернопільської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької областей на площі понад 10 тис. га.

Багатоплідна

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 04286

Сорт зернового типу, характерною ознакою якого є утворення в плодо­носних вузлах по 3-4 повноцінних боби, замість 1-2, як у звичайних сортів. Занесений в Реєстр сортів рослин України з 1999 року і рекомендований для впровадження в зоні Полісся. Різновидність affinis. Сорт забезпечує урожай зеленої маси суміші 350-400, сіна 60-75, насіння 20-25 ц/га, зарахований до перших вітчизняних сортів з підвищеним потен­ціалом зернової продуктивності. Саме це сприяло швидкому поширенню його в господарствах зони Полісся, західного і центрального Лісостепу.

Одержання високих врожаїв зерна сорту сприяло швид­кому поширенню його в господарствах Рівненської, Хмельницької, Житомир­ської областей на площі понад 12 тис. га.

Ларія

Авторське свідоцтво б/н

Сорт створений методом складної міжсортової гібридизації з наступним індивідуальним добором на базі багатоплідних форм. Різновидність typica. Ознака багатоплідності проявляється залежно від умов року на 60-80% рослин. Сорт належить до зерново-укісного типу, створений для умов дос­татнього зволоження, що дозволяє йому в повні мірі проявити свої потенційні мож­ливості. Сорт дає до 380-450 ц/га зеленої маси вико-вівсяної суміші, в т.ч.: вики 150-180, сіна вики 70-75, насіння 25-35 ц/га.

Приріст по кормовій та насіннєвій продуктивностях складає 10-15% до сорту Багатоплідна.

Слід відмітити, що сорт Ларія, при сприятливих умовах вирощування мо­же забезпечувати до 30-35 ц/га зерна з вмістом протеїну до 31%, що дає мож­ливість використовувати зерно вики як добавку до зернового раціону великої рогатої худоби та свиней.

Цвітана

Патент на сорт. Заявка № 07047001 від 24.12 2007 р.

Сорт створений шляхом штучної гібридизації кращих сортів і ліній місцевого сортотипу та спрямованого добору гібридного матеріалу. Різновидність typica.

Сорт належить до зерноукісного типу. Ознака багатоплідності, залежно від умов року, проявляється на 60-80% рослин. Характерною ознакою сорту є дружне масове цвітіння рослин та дозрівання бобів. За своїми біологічними властивостями добре витримує достатнє зволоження, не проявляючи явища зростання.

Урожай зеленої маси вико-вівсяної суміші 350-420 ц/га, в т.ч. вики 170-180 ц/га. Урожай насіння 20-25 ц/га. Вміст сирого протеїну в сухій речовині вегетативної маси — 21-23%.  В зерні цей показник становить 31-33%, що дає змогу використовувати його як добавку до комбікормів.

Подільська рання

У  Реєстрі сортів рослин України  з 2017 р. Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Високоврожайний сорт зерно-кормового напрямку. Сорт створений шляхом штучної гібридизації кращих сортів і ліній місцевого сортотипу та спрямованого добору гібридного матеріалу та пластичний до впливу біотичних та абіотичних чинників навколишнього середовища. Вирізняється раннім та дружним дозріванням насіння – на 10-12 днів швидше сортів-стандартів. За своїми біологічними властивостями добре витримує надмірне зволоження не проявляючи явища зростання.

Стебло – витке. Листки овальні без опушення. Урожай зеленої маси вико-вівсяної суміші — 400 ц/га, в т.ч. вики 200-217 ц/га. Олистяність складає – 58-61 %. Урожай насіння 25-27ц/га. Вміст сирого протеїну в сухій речовині вегетативної маси — 22-23%.  Вміст білка в зерні 32-33%, що дає змогу використовувати його як добавку до комбікормів. Стійкість проти хвороб та шкідників – на рівні стандарту.

Агротехніка вирощування — загальноприйнята для даної зони. Обовязковим елементом агротехніки є посів з підтримуючою культурою. Обов’язковим заходом є контроль фітопатологічної ситуації у період вегетації.