Науково-технологічний відділ рослинництва і землеробства

++DSC_0140Завідувач відділу

Бурак Ігор Михайлович

тел. (03557) 5-11-31

Адреса: 48240, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Хоростків, вул.Незалежності, 19

 

Склад відділу: старший науковий співробітник — 1 особа, науковий співробітник — 1 , молодший науковий співробітник — 8, лаборант — 3 особи.

Напрями роботи:

 • селекція зернових та кормових культур
 • землеробство, збереження родючості грунтів
 • інтенсивні технології у рослинництві
 • виробництво насіння зернових і зернобобових культур

Основні публікації відділу:

 1. Науково-практичні рекомендації щодо ефективної системи реалізації продуктивного потенціалу нових сортів пшениці м’якої озимої в Лісостепу України в умовах змін клімату / Г. В. Шубала, Н. П. Самець. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 8 с.
 2. Науково-практичні рекомендації з впровадження удосконалених агротехнічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно гібридів скоростиглих груп в умовах західного Лісостепу / Р. М. Голод, Н. П. Самець. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 5 с.
 3. Науково-практичні рекомендації з особливостей елементів технології вирощування зернових колосових культур в умовах західного Лісостепу / Н. П. Самець, Ю. С. Грицевич, Г. В. Шубала. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 10 с.
 4. Науково-практичні рекомендації «Система обґрунтування нових технологічних прийомів вирощування цукрових буряків та цукрового сорго на біоетанол в умовах Лісостепу України»/ Л. М. Олекшій. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 6 с.
 5. Науково-практичні рекомендації «Ефективні елементи технології виробництва високоякісного добазового насіннєвого матеріалу картоплі в умовах південно-західної частини Лісостепу України» / О. М. Білінська. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 6 с.
 6. Стан посівів озимих культур та рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах області у 2017 році / І.М.Бурак, О. М. Білінська, Р. М. Голод, Ю. С. Грицевич. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2017. – 17 с.
 7. Рекомендації з підготовки ґрунту під посів озимих культур / Т С. Ящук, М. В. Дерманська, І.М.Бурак, О. М. Білінська, Н. П. Самець, Ю. С. Грицевич. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2017. – 6 с.
 8. Рекомендації по особливостях проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах Тернопільської області у 2016 році / І.М.Бурак, О. М. Білінська, Р. М. Голод, Ю. С. Грицевич. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2016. – 21 с.
 9. Рекомендації з підготовки ґрунту під посів озимих культур в умовах області у 2016 році / І.М.Бурак, О. М. Білінська, Р. М. Голод, Ю. С. Грицевич. – Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2016. – 8 с.
 10. Голод Р. М. Ефективність короткоротаційних сівозмін за різного насичення зерновими і просапними культурами в Західному Лісостепу / Р. М. Голод, О. М. Білінська, Г. П. Шубала // Землеробство. – 2017. – Вип. 1. – С. 62-68.
 11. Грицевич Ю. С. Продуктивність пшениці озимої за різних строків сівби в Західному Лісостепу / Ю. С. Грицевич, Н. П. Самець, Г. П. Сидорук // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». – 2017. – Вип. 2. – С. 46-57.
 12. Іваніна В. В. Ефективність мікродобрив «Реаком» на посівах буряків цукрових / В. В. Іваніна, Л. М. Олекшій // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 4 (61). – С. 1-10.
 13. Іваніна В. В. Ефективність мікродобрив «Реаком» у підвищенні продуктивності цукрових буряків / В. В. Іваніна, Л. М. Олекшій // Цукрові буряки. – 2016. – № 3. – С. 10-12.
 14. Кулька В. П. Сортотипи конюшини лучної та їх використання в селекції на підвищення адаптивного потенціалу / В. П. Кулька, І. М. Бурак // Корми і кормовиробництво. – 2016. – Вип. 82. – С. 9-14.
 15. Голод Р. М. Вплив строків сівби на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах західного Лісостепу / Р. М. Голод, Н. П. Cамець,  О. М. Білінська // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський: Тернопіль : Крок, 2019. – С. 80–82.
 16. Білінська О. М. Продуктивність добазового насіннєвого матеріалу нових сортів картоплі в умовах південно-західної частини Лісостепу України / О. М. Білінська, Н. П. Самець, Л. М. Олекшій // Інноваційні технології та інттенсифікація розвитку національного виробництва: V Міжнародна наук.-практ. конф. Тернопіль : Крок, 2019. – С. 9–11.
 17. Самець Н. П. Продуктивність ячменю озимого залежно від строків сівби / Н. П. Самець, Ю. С. Грицевич // Новітні технології – шлях до сталого розвитку АПК України: Всеукр. наук. конф. Полтава, 2017. – С. 40–42.
 18. Самець Н. П. Вплив зміни клімату на реалізацію продуктивності потенціалу пшениці озимої залежно від строків сівби / Н. П. Самець, Ю. С. Грицевич, Г. В. Шубала // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Всеукр. наук.-практ. конф. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Редакційно-видавничий відділ, 2018. – С. 254–256.
 19. Кулька В. П. Аналіз зміни кліматичних умов в західному Лісостепу України та їх вплив на завдання селекції / В. П. Кулька, Н. П. Самець // Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату: міжнар. наук.-практ. конф. Херсон: ІЗЗ НААН, 2018. – С. 107–110.